aduy1992's Recent Activity

  1. aduy1992 đã đăng chủ đề mới.

    Nhược điểm của bơm màng vỏ nhôm

    Nhược điểm của bơm màng vỏ nhôm Máy bơm màng vỏ nhôm là dòng máy bơm màng vó vât liệu thân nhôm và có nhiều ứng dụng, máy bơm màng vỏ...

    Diễn đàn: Tổng Hợp

    12 Tháng mười hai 2017 lúc 11:26 PM